Previous Next

کمپ های ورزشی

جزئیات

کمپ های آموزشی

جزئیات

کمپ های تکنولوژی

جزئیات

درباره EGEKAMP

در مجتمع خوابگاهی اژه یورت (Egeyurt) که در فضای سرپوشیده ای با مساحت 27 هزار مترمربعی در پردیس دانشگاه اژه واقع شده درحال ارائه خدمات میباشد.

EGEKAMP، با همکاری مربیان حرفه ای و اعضای علمی دانشگاه امکان آموزش اجتماعی و علمی دانش آموزانی که در گروه های سنی مختلف از چهارگوشه کشور می آیند را در کلاس ها و آمفی های دانشگاه اژه و EGEKAMP فراهم میکند.

EGEKAMP؛ علاوه بر فراهم کردن امکان استفاده دانش آموزان از امکانات اجتماعی و ورزشی غنی دانشگاه در کنار آموزش، با دانش و تجربیات مربیان حرفه ای دانشگاه اژه پشتیبانی میشود.

در EGEKAMP با گردش های علمی و فرهنگی برای دانش آموزان درجهت توسعه خود در زندگی تحصیلیشان فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مفید برگزار میشود. دانش آموزان در طول این کمپ خود را به شیوه ای مثبت رشد می دهند و اعتماد به نفس بیشتری به دست می آورند.

همه دانش آموزانی که در EGEKAMP شرکت میکنند در تمام روزهایی که در گردش، فعالیت و کمپ ها به سر میبرند تحت پوشش بیمه مسافرتی و درمانی قرار میگیرند.

جزئیات

خصوصیات

  • 8-18 سال
  • برای هر 10 دانش آموز 1 مربی
  • کلاس های 12 نفره
  • فعالیتها & گردشهای خاص
  • کادر حرفه ای
  • ترانسفر فرودگاه & ترمینال

فیلم معرفی

کمپ های ورزشی

کمپ های آموزشی

ثبت نام و اطلاعات

میتوانید درخصوص Egekamp اطلاعات کسب کنید و یا ثبت نام کنید.