در آمفی ها و کلاسهای دانشگاه اژه با همکاری استادین ارزشمند، گزینه های برنامه آموزش زبان انگیسی توسط کادر متخصص بمدت 14 روز ، آموزش زبان ترکی برای دانش آموزان خارجی در دوره های 2 ماهه / 1 ماهه / 15 روزه ارائه میشود.

ثبت نام و اطلاعات

میتوانید درخصوص Egekamp اطلاعات کسب کنید و یا ثبت نام کنید.