کلیه دانش آموزان در محدوده سنی 8 تا 17 سال میتوانند ثبت نام کنند.
از طریق وب سایت اینترنتی www.egekamp.com یا تماس با شماره تلفنهای 00905331581928، 00902129873135 میتوانید ثبت نام کنید.
والدین میتوانند با پرداخت هزینه در مسافرخانه حیاط دار که برای آنها درنظر گرفته شده اقامت داشته باشند.
ازآنجاکه مکان ما دقیقا در پردیس دانشگاه اژه واقع شده براحتی میتوانید به آن دسترسی داشته باشید اما درصورتیکه والدینی که با ماشین شخصی خود به کمپ می آیند با ما تماس بگیرند اطلاعات موقعیت جغرافیایی دراختیار آنها قرارداده خواهدشد. درصورت درخواست انتقال دانش آموزان از فرودگاه عادنان مندرس ازمیر و ترمینال اتوبوس ازمیر به کمپ توسط ماشین های سرویس Egekamp انجام خواهدشد
Egekamp در فاصله پیاده روی 1 دقیقه ای با بیمارستان دانشگاه اژه قراردارد. همچنین در محوطه کمپ اتاق های معاینه موجود است و مربیان دارای مدرک کمکهای اولیه حضور دارند. آیا میتوانیم در Egekampاز تلفن همراه استفاده کنیم؟ در ساعاتی که مربیان مشخص میکنند استفاده از تلفن همراه آزاد خواهدبود.
در مدت کمپ دانش آموزان نمیتوانند به تنهایی از کمپ خارج شوند.
در Egekamp، 4 وعده صبحانه، نهار، عصرانه و شام داده میشود.
دانش آموزان در اتاق های 3 یا 4 نفره که توسط مربیان مشخص میشود اقامت خواهندداشت.
Öğrenciler koçlar tarafından belirlenen 3 veya 4 kişilik odalarda konaklayacaklardır.

ثبت نام و اطلاعات

میتوانید درخصوص Egekamp اطلاعات کسب کنید و یا ثبت نام کنید.